BE VEGAN, MAKE PEACE

"Živinorejski sektor proizvede več izpustov tolpogrednih plinov, v odstotkih izmerjeno enako - 18 procentov - več od transporta. Je tudi glavni vir degradacije zemlje in vode."
ZN - Hude posledice živinoreje (2006)
Celotno poročilo ZN z 408 stranmi v PDF obliki.
Povzetek (1 stran v PDF obliki)

Glavna Rešitev za Podnebne Spremembe - Veganstvo

Supreme Master Ching HaiNajvišja Mojstrica Ching Hai - svetovno priznana duhovna učiteljica, umetnica in človekoljubinja. "Korenina naših težav je, da smo bili in smo neprijazni do naših so-prebivalcev: živečih, čutečih, hodečih, igrajajočih se, ljubečih bitij, kot so živali vseh velikosti in oblik. Ravno tako bili neprijazni do našega okolja. Naše so-prebivalce, živali, smo ubijali in uničevali naše okolje, krčili gozdove in onesnaževali naše vode in ozračje. Zatorej, moramo, da bi rešili problem z katerim se sedaj srečujemo, delovati v nasprotni smeri. Prijazni moramo biti do naših so-prebivalcev. Namesto, da jih ubijamo, mučimo, žrtvujemo, moramo skrbeti zanje. In namesto krčenja gozdov moramo ponovno saditi drevesa. Skrbeti za okolje, ki nam je na voljo." več

Top climatologist Dr. James Hansen Dr. James Hansen - NASIN glavni klimatolog
"Obstaja mnogo stvari, ki jih ljudje lahko storijo za zmanjšanje ogljikovih izpustov, vendar je zamenjava žarnice in veliko ostalih stvari manj učinkovitih od spremembe prehrane, saj če se raje poslužujete jedi, ki so v prehranjevanjevalni verigi nižje kot živali, ki proizvedejo mnogo toplogrednih plinov, v samem procesu proizvodnje mesa, lahko na ta način v primerjavi s čemerkoli drugim mnogo bolj prispevate. Zatorej, je to v okviru individualne akcije morda najboljša stvar, ki jo lahko storite."
Moje sporočilo je: bodite vegi, živite zeleno, rešite planet."show videoPrikaži video | show videoSkrij video

Dr. Rajendra Pachauri Dr. Rajendra Pachauri - Predsedujoči Medvladnemu forumu o spremembah podnebja (IPCC-ju)
"Celotni cikel proizvodnje in uživanja mesa je zelo inteziven glede izpustov ogljikovih dioksidov. In zatorej vedno pravim, da če boste jedli manj mesa boste boste bolj zdravi, ravno tako tudi planet!
Mislim, da bi globalni skupnosti neizmerno pomagalo, če bi uživali manj mesa. Vendar hočem samo osvetliti dejstvo, da je celotni cikl mesa zelo, zelo intenziven glede izpustov ogljikovega dioksida."
"Rekel bi: bodite vegi, živite zeleno in rešite naš planet!"show videoPrikaži video | show videoSkrij video


Vpliv proizvodnje in uživanja mesa na podnebne spremembe

Meso in podnebne spremembe
Krčenje gozdov
Pomanjkanje hrane
Pomanjkanje vode in onesnaženje
Preobilno ribarjenje in mrtve cone
Bolezni povezane z mesom
Viri
več

Oglasi o podnebnih spremembah