Djurens värld
  
Demonstrerar effektiva och kärleksfulla sätt att ta hand om våra djurvänner. Denna show kommer också att inneha sanna berättelser som avslöjar djurens intelligens och deras lojala kärlek, som kommer att beröra ditt hjärta.
Animal Intelligence
Sändes datum: 4 November 2011
Sändes datum: 6 Februari 2010
Sändes datum: 5 Augusti 2008
Sändes datum: 5 Juni 2008
Sändes datum: 25 April 2008
Sändes datum: 0 0
Sändes datum: 0 0
Sändes datum: 0 0

 
Search All Shows
 
 
Most popular
 Dr. Steven Farmer: Listening to Our Animal Spirit Guides - P1/2
 What the Animals Tell Me: Renowned Telepathic Animal Communicator Sonya Fitzpatrick - P1/3
 The Pig Farmer: An Excerpt from "The Food Revolution" by Best-selling Author and Vegan John Robbins - P1/3
 The Oasis Sanctuary: A Forever Loving Home for Exotic Birds P1/2
 Olivia Binfield: Britain's Amazing Animal Protector - P1/2
 Respecting All Beings: Jordan's Humane Center for Animal Welfare - P1/2
 Hear Us Now: A Rabbit, Dog, Parrot and Whale Speak via Telepathic Animal Communicator Yaya - P1/2
 Havets försvarsallians: Skydda vattnen och dess invånare - Del 1/2
 Shining World Compassion Award: The UK’s Secret World Wildlife Rescue - P1/2
 The Story of Kuro: The World’s Longest Lived Domesticated Starling - P1/2