DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
  
Giới thiệu những người trường chay nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại, cùng lối sống từ bi của họ
Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 5
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 31
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 3
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 12
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 29
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 22
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 24
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 10
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 13
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
  
PHỤ ĐỀ    

 
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
 
Phổ biến nhất
 NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG Thông thiên học: Từ bi là quy luật tối hậu
 Spice Williams-Crosby: Câu chuyện về nữ diễn viên phim hành động Hollywood
 Hoàng hậu của lối sống khỏe mạnh và bền vững, Hiển Long (Tiếng Trung Hoa)
 Những ngôi sao rực rỡ: Chia sẻ ánh sáng qua âm nhạc
 DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY Yogi Cameron, từ danh vọng đến thanh nhàn: Hành trình về giác ngộ P2/3
 Hành động nhân ái: Trái tim cao thượng của người bảo vệ thú vật và nữ diễn viên Eliza Roberts
 Hài hước và hào hiệp: Danh hài và nhà tranh đấu Dick Gregory
 Tẩy độc với người tiên phong thức ăn Karyn Calabrese: “Chào mừng đến thế giới thuần chay và không nấu của tôi!”
 Nữ diễn viên Hollywood Elaine Hendrix: Đối với tình thương của loài vật
 Sức khỏe lượng tử với tác giả và chuyên gia sức khỏe Kathy Freston